← Powrót do strony pierwszej

baramundi lekarstwem na... wszystko?

W tej części artykułu przyjrzymy się bliżej poszczególnym modułom pakietu oprogramowania baramundi Management Suite. Dla czytelników, którzy zaczynają lekturę od niniejszej części słowo wstępu: baramundi to oprogramowanie klasy UEM oferujące wysoki poziom automatyzacji procesów administracyjnych w ramach sieci urządzeń końcowych działających pod kontrolą systemów operacyjnych: Windows, macOS, iOS oraz Android. Program ma postać modułową, z których 4 moduły są podstawowe, pozostałe moduły rozszerzają funkcjonalność o kolejne narzędzia administracyjne usprawniające działania w określonych obszarach.

baramundi Management Suite składa się z 4 podstawowych modułów:

 • baramundi Inventory
 • baramundi Deploy
 • baramundi Automate
 • baramundi Patch Management

baramundi Inventory

to moduł, którego zadaniem jest inwentaryzacja sprzętu oraz oprogramowania. Cel to optymalizacja kosztów oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa.

Każde urządzenie końcowe obsługiwane przez baramundi jest analizowane w czasie rzeczywistym pod kątem zainstalowanego oprogramowania (w tym nie zarządzanego przez baramundi) oraz podłączonego sprzętu. Analiza może być również wykonana według niestandardowych reguł. Zebrane informacje są przechowywane w bazie danych z uwzględnieniem wymagań prawnych dotyczących ochrony danych (RODO). Administrator w każdej chwili może otrzymać czytelny raport obejmujący interesujące go dane (zakres raportu jest konfigurowalny), przykładowo: lista urządzeń, które mają nie zaktualizowany system operacyjny. Co więcej – z danych mogą korzystać inne aplikacje (wymagany jest moduł Connect) w celu integracji z pomocą techniczną. Moduł dostarcza informacji potrzebnych w procesach audytu oraz kontroli wewnętrznych działów (np księgowości w obszarze aktywów trwałych).

baramundi Deploy

to kolejny podstawowy moduł służący do dystrybucji dowolnego oprogramowania poprzez zautomatyzowanie instalacji lub dostosowanie procesu instalacji do potrzeb przedsiębiorstwa (automatyzacja dotyczy również procesu odinstalowania). Efekt to umieszczona w repozytorium gotowa do dystrybucji aplikacja, która może zawierać jeden program lub pakiet. Możliwe jest m.in.:

 • zdefiniowanie zależności technicznych pomiędzy aplikacjami
 • określenie poziomu aktywności użytkownika urządzenia końcowego, w tym:
  • czy instalacja ma odbyć się w tle (tryb cichy)
  • czy aplikacja ma być dostępna w Kiosku
 • raz przygotowaną aplikację można wykorzystywać wielokrotnie

Moduł przekazuje informacje o aktualnym statusie każdego procesu, także z podziałem na poszczególne urządzenia.

Narzędzie zawiera wsparcie kreatora instalacji baramundi Automation Studio, który pozwala na tworzenie skryptów / poleceń za pomocą metody "przeciągnij i upuść" - dzięki temu przygotowanie aplikacji do dystrybucji przebiega niezwykle łatwo.

baramundi Automate

to moduł do automatyzacji niemal każdego zadania administracyjnego na platformie Winodows. Na przykład na bazie pliku z instalacją danego programu możliwe jest:

 • przy małym poziomie indywidualizacji: utworzyć plik odpowiedzi dla instalacji automatycznej
 • dla instalacji specjalistycznej: automatyzacja instalacji przy wykorzystaniu skryptów

Moduł korzysta z narzędzi:

 • baramundi Automation Studio, które pozwala tworzyć skrypty metodą "przeciągnij i upuść". Skrypty można wygodnie dostosowywać do danych celów. Obok automatyzacji procesów instalacyjnych można automatyzować zadania administracyjne
 • baramundi Application Wizard, które wspomaga tworzenie automatycznych instalacji oraz daje możliwość łatwego tworzenia pakietów aplikacji

Dzięki współpracy modułów Deploy oraz Automate możliwe jest na przykład zdefiniownie:

 • specjalnych ustawień dla urządzeń końcowych
 • ścieżek instalacyjnych dla poszczególnych odbiorców lub urządzeń końcowych

baramundi Patch Management

Zadaniem modułu jest organizowanie dystrybucji patch'y firmy Microsoft. Celem jest zapewnienie bieżącej obsługi aktualizacji co prowadzi do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa systemu. Administrator sam decyduje co i kiedy ma być instalowane, ma również możliwość wyboru trybu automatycznego, który można konfigurować – na przykład:

 • ograniczyć działanie tylko do sprawdzenia komputerów pod kątem bieżących (lub określonych) aktualizacji, lub
 • dodatkowo pozwolić na automatyczną instalację w przypadku braku danej aktualizacji
 • wybrać instalowane aktualizacje – można dystrybuować poprawki pojedynczo oraz zbiorczo
 • pozwolić na instalację aktualizacji z różnych serwerów plików co pozwala optymalizować obciążenie sieci
 • pozwolić na współpracę modułu z usługą WSUS – Windows Server Update Services

Producent poleca wyłączenie usługi WSUS na rzecz baramundi Patch Management – daje to większą kontrolę, w tym możliwość łatwego cofnięcia lub zablokowania problematycznej aktualizacji.

Proces aktualizacji przebiega w tle, co pozwala optymalizować liczbę ponownych uruchomień.Producent dostarcza kilkanaście dodatkowych modułów, które zwiększają funkcjonalność całego pakietu oraz podnoszą komfort i bezpieczeństwo prac administracyjnych.

baramundi Managed Software

to moduł służący do automatyzacji dystrybucji patch'y oraz aktualizacji firm trzecich. Producent baramundi tworzy gotowe do dystrybucji, przetestowane pakiety oprogramowania oraz aktualizacji. Dużą uwagę zwraca się na bezpieczeństwo – wszystkie dystrybucje są przetestowane, mają usunięte reklamy, a aktualizacje istotne dla bezpieczeństwa są udostępniane na bieżąco.

Managed Software jest modułem dodatkowym, ponieważ dystrybucje z oprogramowaniem firm trzecich można opracować samodzielnie poprzez podstawowy moduł Deploy. Dzięki Managed Software otrzymujemy rozwiązanie, które zwiększa komfort (dystrybucje są przetestowane i gotowe do instalacji) oraz wyraźnie poprawia bezpieczeństwo – wraz z pojawianiem się poprawek baramundi Inventory informuje, iż dane oprogramowanie nie jest w najnowszej wersji.


baramundi zwraca dużą uwagę na automatyzację procesu instalacji oprogramowania. Kolejne dwa moduły służą do dystrybucji systemów operacyjnych Windows. Łącząc funkcjonalność obu narzędzi otrzymujemy wybór:

 • instalacji natywnej
 • aktualizacji do Windows 10 (in-place upgrade)
 • klonowania – obraz maszyny końcowej przerzucany jest na wybrane urządzenia końcowe

Pierwsze dwie opcje są możliwe dzięki modułowi

baramundi OS-Install

Instalacja natywna oznacza proces instalacji systemu Windows przebiegający prawie tak samo, jak gdyby przeprowadzać ją ręcznie. Proces instalacji można zautomatyzować, jak również dodać opcje związane z konfiguracją systemu (efekt to Windows, który po zainstalowaniu jest odpowiednio zaktualizowany, ma wymagane ustawienia i aplikacje). Dodatkowo moduł pozwala na automatyczne rozpoznanie i przeprowadzenie instalacji odpowiednich sterowników.

Kolejna opcja to aktualizacja systemu do Windows 10 – dzięki modułowi proces przebiega automatycznie z zachowaniem danych oraz ustawień.

baramundi OS-Cloning

pozwala na instalację systemu operacyjnego poprzez klonowanie – jeden odpowiednio skonfigurowany system operacyjny Windows kopiowany jest na dowolną liczbę komputerów tego samego rodzaju, co jest rozwiązaniem efektywnym w przypadku braku potrzeby indywidualizacji ustawień poszczególnych maszyn roboczych.

Klonowanie polega na odwzorowaniu instalacji natywnej: moduł analizuje proces instalacji oraz konfiguracji systemu Windows na komputerze wyjściowym i automatyczne przygotowuje plik odwzorowania, który można później kopiować na dowolną liczbę komputerów.

baramundi License Management

to moduł służący do zarządzania licencjami oprogramowania. Cel to optymalizacja kosztów związanych z opłatami licencyjnymi. baramundi przechowuje informacje o licencjach – korzysta z danych pobieranych z modułu Inventory. Administrator ma możliwość dodania informacji o oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniach nie zarządzanych przez baramundi. Moduł pozwala na generowanie raportów, a osoby spoza administracji IT mogą korzystać z wbudowanych narzędzi zarządczych i analizować dane dotyczące wykorzystywanego oprogramowania pod kątem kosztów i wydajności.

baramundi AUT

to moduł śledzący użycie danej aplikacji. AUT to akronim od Application Usage Tracking. Narzędzie pozwala na monitorowanie wybranej aplikacji pod kątem jej używania. Dodatkowo można stworzyć profil zużycia aby jeszcze efektywniej optymalizować koszty związane z oprogramowaniem.

Moduł jest zgodny z przepisami RODO – nie zbiera informacji o indywidualnym wykorzystaniu oprogramowania przez pracowników – a dane są analizowane w skali całej sieci IT.

baramundi Network Devices

to moduł, którego celem jest zarządzanie urządzeniami sieciowymi, takimi jak routery, przełączniki sieciowe, drukarki sieciowe (protokół SNMP). Opisując bardziej obrazowo – to rozszerzenie zakresu obsługiwanego sprzętu poza urządzenia końcowe (stacje robocze oraz serwery).

Rejestracja urządzeń SNMP następuje poprzez przeskanowanie otoczenia sieciowego według reguł określonych przez administratora – można decydować na przykład o zakresie IP czy wersji protokołu SNMP. Moduł zawiera gotowe reguły wyszukiwania, umożliwia również tworzenie własnych zasad oraz skryptów PowerShell. Efektem działania Network Devices jest mapa IT – wizualizacja topologii urządzeń w sieci.

baramundi Vulnerability Scanner

to moduł do automatycznego skanowania komputerów oraz serwerów pod kątem podatności (luk w zabezpieczeniach) wynikających na przykład z niepewnej konfiguracji – urządzenie końcowe może być niewłaściwie skonfigurowane w wyniku indywidualnego uchybienia. Moduł kontroluje zgodność funkcjonowania urządzeń końcowych z zasadami bezpieczeństwa – administrator może korzystać ze zbioru ponad 25 tysięcy reguł.

Współpraca z modułami Patch Management oraz Managed Software pozwala na kontrolę zainstalowanych aktualizacji i poprawek, a wykryta podatność może automatycznie uruchamiać proces aktualizacji.

baramundi Defence Control

to moduł do zarządzania narzędziami Microsoftu:

 • BitLocker – narzędzie do szyfrowania danych na dyskach
 • Defender – program antywirusowy

Defence Control pozwala na kontrolę nad powyższymi aplikacjami, umożliwia konfigurowanie ustawień oraz monitorowanie ich działania. Przykładowo: zarządzanie skanowaniem oraz aktualizacją definicji wirusów (zadania programu Defender) albo zarządzanie kluczami odzyskiwania (program BitLocker) – wszystko to odbywa się z poziomu baramundi.

baramundi Mobile Devices

to moduł do zarządzaniem urządzeniami mobilnymi przedsiębiorstwa. Moduł dostarcza jednolity interfejs, który automatyzuje wieloplatformową konfigurację urządzeń mobilnych. Administrator nie musi uwzględniać specyficznych funkcjonalności poszczególnych platform (to zadanie modułu) oraz może liczyć na wsparcie modułu przy wykonywaniu zadań administracyjnych – dostępna funkcjonalność to między innymi:

 • inwentaryzacja urządzeń: informacje o sprzęcie, wersji systemu operacyjnego, indywidualnym numerze identyfikacji urządzenia (IMEI), karcie SIM, sieci, i wiele więcej
 • lista zainstalowanych aplikacji
 • dystrybucja aplikacji: poprzez sklepy Apple / Google lub wyłącznie poprzez Kiosk baramundi (Kiosk zawiera oprogramowanie, na użycie którego zezwolił administrator)
 • definiowanie reguł bezpieczeństwa: złożoność hasła, lista dozwolonych / niedozwolonych aplikacji, zasady tworzenia zaszyfrowanych kopii bezpieczeństwa, ewentualne ograniczenia, np. w korzystaniu z kamery
 • kontrola nad urządzeniem, w tym:
  • wykrywanie prób usunięcia ograniczeń poprzez modyfikację systemu operacyjnego (jailbreaking) lub przejęcia kontroli administratora systemu (rootowanie)
  • możliwość łatwego usunięcia danych firmowych: opcja zdalnego sformatowania istotna w przypadku zagubienia lub kradzieży urządzenia
  • możliwość zdalnego odblokowania urządzenia: pomocne, gdy użytkownik zapomni PIN-u
 • możliwość tworzenia profili dla urządzeń mobilnych: profile mogą zawierać ustawienia konfiguracyjne (wi-fi, VPN), politykę bezpieczeństwa czy różne dodatkowe restrykcje

Wszystkie powyższe funkcje są realizowane z uwzględnieniem przepisów RODO o ochronie danych – moduł nie zbiera informacji o użytkownikach, ich kontaktach, historii połączeń, wiadomościach poczty elektronicznej.

Kolejnymi ciekawymi narzędziami w ramach oprogramowania baramundi są dwa moduły automatyzujące proces tworzenia kopii zapasowych.

baramundi Disaster Recovery

to moduł służący do tworzenia oraz odtwarzania kopii zapasowych dysków twardych i partycji. Cel to zwiększenie poziomu zabezpieczenia danych związanego ze skutkami:

 • awarii dysku
 • kradzieży urządzenia
 • ataku typu ransomware (gdy złośliwe oprogramowanie szyfruje dysk i niemożliwy jest powrót do stanu przed atakiem)

Podobnie jak w przypadku innych modułów tu również administrator ma swobodę w określaniu zasad tworzenia kopii zapasowych. Disaster Recovery pozwala bardzo szybko przywrócić system – warunek to regularne tworzenie back up-ów.

baramundi Personal Backup

to moduł służący do tworzenia kopii zapasowych ustawień oraz danych użytkowników, na przykład kopie:

 • plików oprogramowania biurowego
 • osobistych preferencji i ustawień w aplikacjach
 • wpisy w rejestrach

W połączeniu z modułem OS-Install otrzymujemy praktyczne narzędzie automatyzujące proces przywracania wszystkich ustawień danego urządzenia zaraz po zainstalowaniu systemu operacyjnego.

baramundi Energy Management

to moduł monitorujący pobór energii elektrycznej w sieci IT. Producent opisuje Energy Management jako narzędzie do inwentaryzacji czasu pracy komputerów oraz monitorów. Efektem inwentaryzacji jest raport (administrator może konfigurować zakres raportu), który dostarcza informacji między innymi o czasie pracy wskazanych urządzeń (pojedynczych oraz określonych grup). Moduł ma certyfikat TUV – w testach okazuje się dużo wydajniejszy od profili zasilania systemu Windows.

baramundi Remote Control

to moduł pozwalający na zdalne połączenie z pulpitem danego urządzenia w sieci IT, w tym z pulpitem serwera (w celu monitorowania, sterowania lub konserwacji). Co ważne – zdalny pulpit jest możliwy również na poziomie instalacji systemu operacyjnego. Proces połączenia z pulpitem urządzenia końcowego jest zgodny z przepisami RODO – połączenie jest możliwe za wyraźną zgodą użytkownika lub w czasie, gdy nikt inny nie jest zalogowany.

baramundi Argus Cockpit

to moduł pozwalający administratorom IT na zdalną kontrolę infrastruktury urządzeń końcowych obsługiwanych przez baramundi, w tym:

 • kontrola zadań realizowanych przez baramundi (w tym widok statusu servera baramundi)
 • dostęp do szczegółowych informacji o urządzeniach końcowych

Argus Cockpit działa w chmurze i nie wymaga połączenia przez VPN.

baramundi Connect

to moduł pozwalający na udostępnianie interfejsów dla innych aplikacji, co pozwala łączyć różne systemy z baramundi. Możliwa jest na przykład:

 • integracja z Microsoft Office
 • obsługa usług sieciowych zgodnych z XML oraz JSON


Podsumowując – baramunid Management Suite to pakiet oprogramowania pozwalający na daleko idącą automatyzację zadań administracyjnych, zwiększający poziom niezawodności oraz bezpieczeństwa, a także dostarczający narzędzi pozwalających na optymalizację kosztów związanych z funkcjonowaniem infrastruktury IT.

Postać modułowa pozwala na dopasowanie programu do potrzeb jednostki. Naszym zdaniem warto pochylić się nad doborem poszczególnych modułów, ponieważ ich siła tkwi nie tylko w funkcjonalności poszczególnych narzędzi, ale przede wszystkim w połączeniu tych narzędzi w celu realizacji większych, złożonych zadań administracyjnych. Na przykład odtworzenie zawartości komputera, który uległ awarii może przebiegać bardzo szybko i wygodnie:

 • OS-Instal zadba o instalację systemu Windows wraz z konfiguracją
 • Patch Management doprowadzi system operacyjny do aktualnej wersji
 • Deploy pozwoli na szybkie zainstalowanie potrzebnych aplikacji
 • Personal Backup pomoże przywrócić wszystkie ustawienia danego użytkownika

Pracownik administracji IT może przeprowadzić cały proces poprzez konsolę wykonując w tym czasie inne zadania – większość działań będzie odbywać się automatycznie.

Wspomnieliśmy na początku artykułu, iż wiele zadań związanych z zarządzaniem siecią IT jest możliwych do przeprowadzenia „ręcznie” gdy sieć liczy kilka – kilkanaście urządzeń. Z każdym kolejnym urządzeniem zarządzanie infrastrukturą może stawać się coraz trudniejsze, wymagać więcej uwagi i pracy. Zachęcamy naszych klientów, aby w takich sytuacjach podzielili się z nami swoimi potrzebami, a my postaramy się znaleźć odpowiedzi. Wiemy, że baramundi nie jest lekarstwem na wszystko, ale... Często najlepszą receptą jest właśnie: baramundi!Cieszymy się, że możemy podzielić się z Państwem nasza wiedzą i obserwacjami. Sprawia nam to dużą satysfakcję! Cenimy każdą okazję do rozmowy, jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby, propozycje, problemy.

Łączymy świat biznesu z informatyką – zapraszamy do kontaktu na [email protected]!Powrót do początku artykułu
© 2017 WeronikaSz.

Ta strona korzysta z cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie.

Zgadzam się