baramundi Management Suite to oprogramowanie UEM (Unified EndPoint Management) do zunifikowanego zarządzania punktami końcowymi. Najważniejsze funkcje programu to:

» możliwość zautomatyzowania i zdalnego wykonywania pracochłonnych, rutynowych czynności administracyjnych

baramundi Managment Suite umożliwia automatyzację procesów zarządzania urządzeniami końcowymi – serwerami, stacjami roboczymi oraz urządzeniami mobilnymi – w całym cyku ich życia. Niemal każde zadanie administracyjne wymagające ręcznego „przeklikania” po stronie urządzenia końcowego może zostać zamienione na automatyczny proces (tzw. job) uruchamiany i zarządzany z poziomu konsoli. Raz stworzony job można powtarzać dowolną ilość razy.

» zarządzanie zróżnicowanym środowiskiem IT z poziomu jednej platformy

baramundi Management Suite pozwala na wygodną integrację smartfonów i tabletów z infrastrukturą komputerową, w tym automatyzację procesów inwentaryzacji, konfiguracji i kontroli na urządzeniami mobilnymi

» łatwy przegląd oraz kontrola nad wszystkimi urządzeniami końcowymi

baramundi Management Suite umożliwia przeprowadzenie szybkiej inwentaryzacji urządzeń oraz programów występujących w infrastrukturze IT. Informacje oraz statystyki można przedstawić w postaci raportów (ich zakres jest konfigurowalny). Komfort pracy zwiększają liczne rozwiązania takie jak grupowanie urządzeń według określonych kryteriów czy możliwość automatycznego rozrysowania mapy sieci IT (skaner SNMP).

» zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz niezawodności

baramundi Management Suit pozwala kontrolować jakie oprogramowanie jest wykorzystywane na poszczególnych urządzeniach i decydować o źródle pochodzenia nowych programów. Pakiet umożliwia automatyczną dystrybucję patch'y i aktualizacji na wcześniej określonych zasadach. Praktycznym narzędziem jest automatyczne skanowanie urządzeń końcowych pod kątem podatności oraz przestrzegania ustalonych reguł bezpieczeństwa.

Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy do lektury naszego artykułu, w którym przybliżamy problematykę oprogramowania UEM oraz funkcjonalność baramundi Management Suite. Poniżej przedstawiamy krótki opis poszczególnych modułów – dla wygody każda nazwa modułu to równocześnie link do odpowiedniej sekcji w artykule o baramundi.

baramundi Management Suite ma postać modułową, dzięki czemu można dostosować go dokładnie do potrzeb danej organizacji.

Podstawą pakietu są 4 standardowe moduły:

baramundi Inventory

Przegląd zasobów sprzętowych oraz oprogramowania w ramach infrastruktury obsługiwanej przez pakiet baramunid MS, możliwa analiza informacji według niestandardowych reguł oraz automatyczne sporządzanie raportów.

baramundi Deploy

Automatyzacja instalacji, reinstalacji oraz dystrybucji oprogramowania dzięki elastycznym procedurom instalacyjnym, możliwość definiowania zależności technicznych oraz wybór wielu dodatkowych opcji.

baramundi Automate

Automatyzacja niemal każdego zadania administracyjnego dzięki narzędziom baramundi Automation Studio (tworzenie własnych skryptów metodą „przeciągnij i upuść”) oraz baramundi Application Wizard (automatyzacja instalacji).

baramundi Patch Management

Konfigurowalna – automatyczna lub ręczna – dystrybucja patch'y firmy Microsoft. Pozwala zrezygnować z usługi WSUS (Windows Server Update Services).


Powyższe 4 moduły pozwalają zautomatyzować niemal każde zadanie administracyjne. W celu dalszego podniesienia poziomu bezpieczeństwa oraz efektywności i komfortu pracy dostępne są opcjonalne moduły zwiększające funkcjonalność w obszarach:

Inventaryzacja sprzętu i oprogramowania:

baramundi Network Devices

Zarządzanie urządzeniami sieciowymi (protokół SNMP), np. routery, drukarki sieciowe, oraz wizualizacja topologii sieci.

baramundi AUT

Monitorowanie programów pod kątem ich używania – pomaga wykryć nieużywane oprogramowanie i optymalizować koszty licencji.

Szybka i łatwa instalacja systemów operacyjnych:

baramundi OS-Install

Szybka i natywna instalacja systemów operacyjnych Windows.

baramundi OS-Cloning

Szybka instalacja metodą klonowania identycznie skonfigurowanych systemów operacyjnych Windows.

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi:

baramundi Mobile Devices

Zautomatyzowane zarządzanie, konfigurowanie i zabezpieczenie urządzeń mobilnych.

baramundi Mobile Devices Premium

Zwiększenie funkcjonalności poprzez bezpieczne oddzielenie aplikacji firmowych od aplikacji i danych osobistych.

Inteligentne zarządzanie infrastrukturą IT:

baramundi Argus Cockpit

Zdalna kontrola infrastruktury urządzeń końcowych obsługiwanych przez baramundi.

baramundi Remote Control

Zdalne połączenie z pulpitem danego urządzenia w sieci IT (także z serwerem).

baramundi Energy Management

Monitorowanie poboru energii elektrycznej w sieci IT – inwentaryzacja czasu pracy komputerów oraz monitorów – i pomoc w obniżeniu jej kosztów.

baramundi License Management

Wygodne zarządzanie licencjami oprogramowania – pomoc w utrzymaniu ich liczby na właściwym poziomie.

Zwiększenie bezpieczeństwa:

baramundi Vulnerability Scanner

Automatyczne skanowanie serwerów oraz stacji roboczych pod kątem podatności oraz przestrzegania reguł bezpieczeństwa.

baramundi Managed Software

Automatyzacja dystrybucji patch'y oraz aktualizacji firm trzecich – dostęp do przetestowanych i gotowych do instalacji pakietów oprogramowania.

baramundi Defense Control

Zarządzanie narzędziami Microsoftu: BitLocker oraz Defender – konfiguracja oraz monitorowanie działania.

Tworzenie kopii zapasowych:

baramundi Disaster Recovery

Tworzenie oraz odtwarzanie kopii zapasowych dysków twardych i partycji.

baramundi Personal Backup

Tworzenie kopii zapasowych ustawień oraz danych użytkowników.

Integracja z dodatkowymi rozwiązaniami:

baramundi Connect

Udostępnianie różnorodnych interfejsów dla innych aplikacji.baramundi Management Suite jest używany na całym świecie do zarządzania sieciami od kilkudziesięciu do kilkudziesięciu tysięcy urządzeń końcowych. Wszystkie narzędzia baramundi MS są zgodne z przepisami RODO o ochronie danych osobowych.

baramundi Management Suite to idealne narzędzie do zautomatyzowanego zarządzania urządzeniami końcowymi!

© 2017 WeronikaSz.

Ta strona korzysta z cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie.

Zgadzam się